Vælg en side

Vi vil gerne have, at du ved alt om vores aftale

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle websiteudvikling / designydelser, der leveres af sitedeweb til Kunden.

1. Accept

Nærværende vilkår og betingelse er gældende og behøver ikke kundens underskrift for at være gyldige. Hvis en kunde accepterer et tilbud, anses kunden for at have godkendt sitedeweb’s vilkår og betingelser, og for at have accepteret disse vilkår og betingelser i sin helhed.
Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt. Ethvert køb eller brug af vores tjenester indebærer, at du har læst og accepteret vores vilkår og betingelser.

2. Afgifter

Afgifter for tjenester, der leveres af sitedeweb, er defineret i det projektnotat, som kunden modtager via e-mail. Tilbudet er gyldige i 30 dage. sitedeweb forbeholder sig ret til at ændre eller afvise det givne tilbud efter udløbet af de 30 dage.
Medmindre andet er aftalt med kunden, kræver alle webdesigntjenester en forskudsbetaling på mindst 33% af den samlede projektopgørelsen , inden arbejdet leveres til kunden til eftersyn. En anden betaling på 33% er påkrævet efter udviklingsfasen. De resterende 33% betales ved afslutningen af arbejdet, forud for upload til serveren eller frigivelse af materialer.
Betaling for ydelser sker ved bankoverførsel. Bankoplysninger fremgår af fakturaer.

3. Projekt review

sitedeweb vil give kunden mulighed for at gennemse udseendet og indholdet af hjemmesiden i designfasen, og når den samlede websiteudvikling er afsluttet. Ved afslutningen af projektet anses sådanne materialer for at være accepteret og godkendt, medmindre kunden underretter “sitedeweb” inden for ti (10) dage efter, at materialet stilles til rådighed for kunden.

4. Aflevering og indholdskontrol

sitedeweb vil installere og offentliggøre eller levere kundens hjemmeside senest den dato, der er angivet i projektforslaget eller på et tidspunkt aftalt med kunden mod betaling, medmindre en forsinkelse er specifikt anmodet af kunden og aftalt med sitedeweb.

Til gengæld indvilger klienten i at delegere en enkeltperson som en primær kontakt for at hjælpe sitedeweb med fremskridt på en tilfredsstillende og hensigtsmæssig måde.

Under projektet vil sitedeweb kræve, at kunden leverer indhold til hjemmesiden; tekst, billeder, film og lydfiler.

5. Manglende levering af indhold til webstedet

sitedeweb er en lille virksomhed, for at forblive effektiv skal vi sikre, at det arbejde, vi har programmeret, udføres på det planlagte tidspunkt. Til tider må vi muligvis afvise tilbud om andet arbejde og henvendelser for at sikre, at dit arbejde er afsluttet til tiden.

 

Derfor beder vi dig om at give alle de krævede oplysninger på forhånd. Ved enhver lejlighed, hvor der ikke kan gøres fremskridt med din hjemmeside, fordi vi ikke har fået de krævede oplysninger i den aftalte tidsramme, og vi derfor er forsinket, forbeholder vi os ret til at pålægge et tillæg på op til 25%. Hvis dit projekt indebærer Search Engine Optimization (SEO), har vi brug for tekstindhold til dit websted på forhånd, så SEO kan planlægges og gennemføres effektivt.

6. Betaling

Fakturaer vil blive etableret af sitedeweb efter afslutningen, men inden offentliggørelse af den levende hjemmeside. Fakturaer sendes normalt via email. Fakturaer skal betales ved modtagelse. I tilfælde af for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

 

Ved forsinket betaling pålægges endvidere rente i henhold til rentelovens bestemmelser. Betales der ikke efter 2. rykker, forbeholder sitedeweb sig ret til at overgive kravet til retslig inkasso, og der pålægges gebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.

7. Yderligere udgifter

Kunden accepterer at godtgøre sitedeweb for eventuelle ekstra udgifter, der er nødvendige for at afslutte arbejdet. Eksempler ville være køb af specielle skrifttyper, stock photography osv.

8. Webbrowsere

sitedeweb gør alt for at sikre, at hjemmesider er designet til at blive betragtet af de fleste besøgende. Websites er designet til at arbejde sammen med de mest populære nuværende browsere. Kunden er enig i, at sitedeweb ikke kan garantere korrekt funktionalitet med alle browsersoftware på tværs af forskellige operativsystemer.

sitedeweb kan ikke acceptere ansvar for websider, der ikke vises acceptabelt i nye versioner af browsere, der frigives, efter at hjemmesiden er designet og overdraget til kunden. Som sådan forbeholder sitedeweb sig ret til at fakturere for ethvert ekstra arbejde, der er involveret i at ændre webdesign eller webkoden så løsningen kan vises med de opdateret browser software.

9. Misligholdelse

Konti, der ikke er betalt 30 dage efter fakturaens udløbsdatoen, vil blive betragtet som misligholdt. Hvis Kunden som standard vedligeholder oplysninger eller filer på sitedeweb’s webområde, vil sitedeweb fjerne alt sådant materiale fra sine computere. sitedeweb er ikke ansvarlig for tab af data på grund af fjernelse af tjenesten. Fjernelse af sådant materiale fritager ikke Kunden for forpligtelsen til at betale eventuelle udestående. Kunder med misligholdte konti accepterer at betale sitedeweb alle omkostninger, herunder juridiske gebyrer osv.

10. Afslutning

Kundens opsigelse af tjenester skal indgives skriftligt. Telefoniske anmodninger om opsigelse af tjenester vil ikke blive accepteret. Kunden vil blive faktureret for designarbejde udført indtil datoen for opsigelsen.

11. Godtgørelse

Alle sitedeweb-tjenester må kun bruges til lovlige formål. Du accepterer at holde sitedeweb skadesløs fra ethvert krav som følge af din brug af vores services, der skader dig eller nogen anden part.

12. Copyright

Kunden bevarer ophavsretten til data, filer og grafiske logoer, der leveres af kunden, og giver sitedeweb ret til at offentliggøre og anvende sådant materiale. Kunden skal indhente tilladelse og rettigheder til at bruge oplysninger eller filer, der er ophavsretligt beskyttet af en tredjepart. Kunden er desuden ansvarlig for at give sitedeweb tilladelse og rettigheder til brug af dette og indvilliger i at holde sitedeweb skadesløs for alle krav som følge af Kundens forsømmelighed eller manglende evne til at opnå ordentlige ophavsretstilladelser. En kontrakt for hjemmeside design og / eller placering skal betragtes som en garanti fra kunden til sitedeweb, for at alle sådanne tilladelser er opnået. Der kan anmodes om bevis for tilladelser.

13. Levering af standardmedier

Medmindre andet er angivet i projektnoteringen, forudsætter enhver aftale, at tekst og billede vil blive leveret af kunden i elektronisk format. Selvom ethvert rimeligt forsøg skal foretages af sitedeweb for at returnere eventuelle billeder eller trykt materiale, der leveres til brug ved oprettelse af klientens hjemmeside, til Kunden kan sådan retur ikke garanteres.

14. Design Credit

Et link til sitedeweb vil blive vist i enten lille tekst eller med en lille grafik nederst på kundens hjemmeside. Design credit kan fjernes ved kundens anmodning.

15. Adgangskrav

Hvis kundens hjemmeside skal installeres på en server, skal sitedeweb have midlertidig læse / skriveadgang til kundens lagerkataloger, som skal være tilgængelig via FTP. Afhængigt af projektets specifikke karakter kan det være nødvendigt med andre konfigurationer på serveren.

16. Ændringer efter indplacering

sitedeweb kan ikke acceptere ansvar for ændringer udført af en tredjepart, der forekommer på kundens sider, når den er installeret.

17. Domænenavne

sitedeweb kan købe domænenavne på vegne af kunden. Betaling og fornyelse af disse domænenavne er kundens ansvar. Tab, annullering eller forsinket betaling er ikke sitedeweb’s ansvar. Kunden bærer alene ansvaret for rettidig betaling for køb eller fornyelse.

18. Generel

Disse vilkår og betingelser erstatter alle tidligere vilkår og aftaler. Kundens accept af et tilbud eller betaling af et forskudsgebyr udgør en aftale og accept af disse betingelser. Betaling af fakturaer er en accept af vores vilkår og betingelser.

19. Social Media Management

Social Media Marketing og Management defineres som hjælp til en kunde med markedsføring af deres produkter eller tjenester via sociale medier. sitedeweb vil tilføje sociale media ydelser som del af den valgte pakke, men løbende vedligeholdelse af Facebook og Twitter er kundens eget ansvar.t I tilfælde af at betalingen ikke er modtaget i tide, vil yderligere arbejde blive standset, indtil betaling har fundet sted.

20. Lovvalg

Denne aftale er underlagt dansk lov.

21. Ansvar

sitedeweb udelukker hermed selv sine medarbejdere og / eller agenter fra ethvert ansvar fra:

• Tab eller skader forårsaget af unøjagtighed

• Tab eller skader forårsaget af udeladelse

• Tab eller skade forårsaget af forsinkelse eller fejl, uanset om det skyldes uagtsomhed eller anden årsag i produktionen af hjemmesiden.

• Tab eller skade på klientens billeder / fotos, der leveres til webstedet. Uanset om tabet eller skaden skyldes uagtsomhed eller andet.

Hele sitedeweb’s ansvar over for Kunden med hensyn til ethvert krav overhovedet eller overtrædelse af denne Aftale, uanset om de skyldes uagtsomhed, er begrænset til det beløb, der er betalt for tjenesten i henhold til denne indgåede aftale.

Vi designer en smuk og fuldt funktionel hjemmeside med alt hvad du har brug for for at komme online. Sikkerhedspakke, kontaktformular, Google Analytics, Google Maps, Basic SEO, let tekst og billedredigering er alle integreret.

Lad os tale sammen, kontakt os i dag!

MENU

<site/de/web>

Produkter

FAQ

Kontakt

INFO

Betingelser

Fortrolighedspolitik

FØLG OS

Design <site/de/web>